Үр дүнд: 174
НэрАнгилалХарьяа байгууллагаОгноо
1.Архангай аймгийн "Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2019 оны төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн үр ашиг"-т хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
2.Архангай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
3.2019 оны "Шилэн дансны тухай хуулийн хэрэгжилт"-д хийсэн аудитын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
4.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 3-р сургуулийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
5.Архангай аймгийн Тариат сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
6.Архангай аймгийн Өгийнуур сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
7.Архангай аймгийн Булган сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
8.Архангай аймгийн Хайрхан сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
9.Архангай аймгийн Номын сангийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
10.Архангай аймгийн Цахир сумын ТТЗ-иын 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
11.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын Хоршоолол сургуулийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
12.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 5-р цэцэрлэгийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
13.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 6-р цэцэрлэгийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
14.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 4-р цэцэрлэгийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
15.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
16.Архангай аймгийн Хотонт сумын Соёлын төвийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
17.Архангай аймгийн Музейн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
18.Архангай аймгийн НДС-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
19.Архангай аймгийн Булган сумын ЭМТ-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
20.Архангай аймгийн Булган сумын соёлын төвийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
21.Архангай аймгийн Ус Ундарга ХХК-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
22.Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын ЗДТГ-ын 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
23.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын Мөнгөнчагнуур Өрхийн эмнэлэгийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
24.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 8-р цэцэрлэгийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
25.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 9-р цэцэрлэгийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
26.Архангай аймгийн Цэнхэр ТТЗ-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
27.Архангай аймгийн Цэцэрлэг сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
28.Архангай аймгийн Жаргалант сумын ЗДТГ-ын 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
29.Архангай аймгийн Хотонт сумын ЭМТ-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
30.Архангай аймгийн Өндөр-улаан сумын ЕБС-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
31.Архангай аймгийн цэцэрлэг сумын ЗДТГ-ын 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
32.Архангай аймгийн Насан туршийн боловсролын газрын 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
33.Архангай аймгийн Аялал жуулчлал мэдээллийн төвийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
34.Архангай аймгийн Эрдэнэмандал сумын ЕБС-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
35.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын Манал Өрхийн эмнэлэгийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
36.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 11-р цэцэрлэгийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
37.Архангай аймгийн Ихтамир сумын ЕБС-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
38.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 1-р цэцэрлэгийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
39.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 2-р цэцэрлэгийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
40.Архангай аймгийн Батцэнгэл сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
41.Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
42.Архангай аймгийн ГБХЗХГ-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
43.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 14-р цэцэрлэгийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
44.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 4-р сургуулийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
45.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын 2-р сургуулийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
46.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын ИТХ-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
47.Архангай аймгийн Эрдэнэбулган сумын ЗДТГ-ын 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
48.Архангай аймгийн Ихтамир сумын ТТЗ-ийн 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
49.Архангай аймгийн ОНӨГазрын 2019 оны СТА-ын тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
50.Архангай аймгийн ТЕЗ-ын 2019 оны Санхүүгийн нэгтгэсэн тайланАудитын тайланАрхангай аймаг2020
Үр дүнд: 174