АЙМАГ, СУМЫН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН 2020 ОНЫ ЭЭЛЖИТ СОНГУУЛЬД БИЕ ДААН НЭР ДЭВШИХ ДЭВШИГЧДИЙН АНХААРАЛД


Өвөрхангай аймаг дахь Төрийн Аудитын газар нь Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийн тухай хуулийн 37 дугаар зүйлийн 37.6-д “ ...бие даан нэр дэвшигч нь орон нутгийн Хурлын ээлжит сонгуулийн жилийн 07 дугаар сарын 25-ны өдрөөс өмнө сонгуулийн мөрийн хөтөлбөртөө дүгнэлт гаргуулахаар төрийн аудитын орон нутаг дахь салбар байгууллагад хүргүүлнэ.” гэж заасны дагуу аймаг, сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хуралд бие даан нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөрийг 2020 оны 07 дугаар сарын 24-ыг дуустал хүлээн авч байна. 
Мөрийн хөтөлбөр хүлээн авах байршил: Өвөрхангай аймаг- Нутгийн удирдлагын ордон 402 тоот өрөөнд
Холбоо барих: 70323108