Нам, эвсэл, нэр дэвшигчдэд зориулсан сонгуулийн зардлын тайлан гаргах заавар аргачлал /маягтын хамт/


Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/55 дугаар тушаалаар батлагдсан "Сонгуулийн зардлыг тайлагнах заавар аргачлал"-ыг батлагдсан маягтын хамт УИХ-ын сонгуульд оролцогч нам, эвсэл, нэр дэвшигчдэд хүргүүлж байна.

Маягтыг ЭНД дарж татаж авна уу. 

НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын 2020 оны А/55 дугаар тушаалаар батлагдсан "Сонгуулийн зардлыг тайлагнах заавар аргачлал"21татах