Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Гүйцэтгэлийн аудитын нээлт”-ийг хийлээ.


Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар 2019 оны аудитын төлөвлөгөөний дагуу “Эрдэнэбулган сумын төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн зарцуулалт, үйл ажиллагааны үр дүн”-д хийх гүйцэтгэлийн аудитын нээлтийг хийлээ. Нээлтэд Тэргүүлэх аудитор Д.Уламбаяр, аудитын менежер Т.Байгалмаа, гүйцэтгэлийн аудитын багийн ахлагч, ахлах аудитор Д.Нэргүйбаатар, аудитор Г.Цог-Эрдэнэ болон Эрдэнэбулган сумын Засаг даргын орлогч Ю.Ганзориг, сумын ЗДТГ-ын дарга О.Жавзансүрэн болон холбогдох мэргэжилтнүүд оролцлоо.