Архангай аймаг дахь Төрийн аудитын газар “Гүйцэтгэлийн аудит”-ын явцын талаар аймгийн удирдлагуудад мэдээлэл хийв.


2019 оны 04 дүгээр сарын 12-ны өдөр Монгол Улсын Ерөнхий аудиторын баталсан “Улс, орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт, үр дүн, үр ашиг”-ийн байдалд хийж байгаа гүйцэтгэлийн аудитаар илэрсэн асуудлын талаар уулзалт зохион байгуулан мэдээлэл хийж, санал солилцлоо.

Уулзалтад аймгийн Засаг дарга Ц.Мөнхнасан, аймгийн ЗДТГ-ын дарга Б.Цэрэннадмид, аймгийн ГХБХБГ-ын дарга Н.Мөнхбаяр, аймгийн СТСХ-ийн дарга Ж.Мөнхбат, аймгийн ХОХБТХ-ийн дарга П.Энхтайван болон холбогдох байгууллагын мэргэжилтнүүд, аудитын газраас тэргүүлэх аудитор Д.Уламбаяр, аудитын менежер Т.Байгалмаа, Гүйцэтгэлийн аудитын багийн Ахлах аудитор Д.Нэргүйбаатар, аудитор Г.Цог-Эрдэнэ нар оролцлоо.