Нийцлийн аудитын стандарт


Нийцлийн аудитын гарын авлага нь дараах хэсгүүдээс бүрдэнэ.
НэрХуудасны тооҮйлдлүүд
1.АДБОУС 4000: Нийцлийн аудитын гарын авлагын ерөнхий танилцуулга4татах
2.АДБОУС 4100: Санхүүгийн тайлангийн аудитаас тусдаа гүйцэтгэх нийцлийн аудитын гарын авлага. Үүнд гүйцэтгэлийн аудитын нэг хэсэг болгож гүйцэтгэх эсвэл бие даасан аудитын төрөл хамаарна.83татах
3.АДБОУС 4200: Санхүүгийн тайлангийн аудиттай хамаатай нийцлийн аудитын гарын авлага81татах